Narcosebewaking

Tijdens een narcose moet een dier voortdurend in de gaten gehouden worden. De beste methode is om dit met behulp van bewakingsapparatuur te doen. Hiertoe is de operatiekamer volledig ingericht:

Bewakingsmethoden van vroeger
Al in de middeleeuwen probeerde men pijnlijke behandelingen te verzachten door de patiënt vantevoren een flinke portie alcohol te laten drinken. In de loop der tijd en vooral de laatste halve eeuw is er veel verbeterd aan de pijnbestrijding en het onder narcose houden van mensen en later ook dieren. Toen bleek ook vaker dat een narcose niet zonder risico's was. Daarom probeerde men aan de hand van allerlei uiterlijke kenmerken vast te stellen of het wel goed ging met de vitale functies van de patiënt. Hiervoor keek men naar de kleur en vochtigheid van de slijmvliezen, men controleerde hoe lang het duurde voordat de bloedvaatjes in het slijmvlies zich weer aftekenden nadat je er met je vinger op hebt gedrukt (dit noemt men de CRT). Men keek naar de snelheid van de ademhaling, voelde de pols en luisterde naar het hart. Ook kon men aan de hand van de pupil en de ooglidreflex wat zeggen over de diepte van de narcose. Al deze controle punten zijn nog steeds van groot belang maar bleken toch niet altijd even betrouwbaar.

Nieuwe bewakingsmethoden
Omdat betrouwbaarheid erg belangrijk is heeft men naar methoden gezocht om de patiënt gedegen te controleren. Men ontwikkelde elektrische apparaten die afwijkingen in de belangrijkste lichaamsfuncties veel eerder kunnen ontdekken dan met de eerder genoemde methodieken. Daardoor kan eerder ingegrepen worden. De risico's voor de patiënt worden zo verkleind. Ook kun je er voor zorgen dat de patiënt niet dieper onder narcose gaat dan nodig is, waardoor hij sneller wakker is. En eerder naar huis mag!

Bewaking in onze kliniek
Dierenkliniek "Brouwhuis" heeft in de operatiekamer moederne apparatuur om uw huisdier tijdens de operatie te bewaken. De volgende apparaten worden onder andere gebruikt:

  • ECG bewaakt het ritme van het hart en meet elektrische afwijkingen in de stroom die door het hart loopt
  • Capnograaf controleert of uw huisdier regelmatig blijft ademen, of hij voldoende diep ademt en of het anesthesieapparaat goed functioneert
  • Pulsmeter controleert of de bloedvaten voldoende doorstroomd worden met bloed vanuit het hart

Indien tijdens een operatie een van deze apparaten een afwijking constateert zal het onmiddellijk alarm geven en is er nog ruimschoots tijd om in te grijpen. Met deze apparaten en voortdurende controle door de assistentes en de dierenartsen maken wij de narcose voor uw huisdier zo veilig mogelijk.

Door het gebruik van bewakingsapparatuur kan de narcose zo licht mogelijk worden gehouden waardoor uw dier sneller zal herstellen van de ingreep.

Vorige pagina: (Gas)Narcose | Volgende pagina: Opname