Gedragsproblemen

Honden hebben allerlei eigenschappen die hen zo'n leuk en gezellig huisdier maken. Ze willen graag wat voor je doen, zoals bijvoorbeeld een balletje ophalen. Ze vinden het fijn om af en toe stevig geknuffeld te worden en ze passen meestal goed op je spulletjes als je niet thuis bent. Daarnaast blijft een hond je trouw door dik en dun.
Soms gedraagt onze trouwe viervoeter zich echter op een manier die wij niet zo fijn vinden. Dit gedrag kan heel natuurlijk zijn. Bijvoorbeeld het tegen alle boompjes aan willen plassen van reuen. Er kan ook spraken zijn van echt afwijkend gedrag, waar de hond en natuurlijk ook zijn baasje erg veel last van kunnen hebben. Hier volgen enkele voorbeelden:

  • James is een kanjer van een labrador. Hij is pas 11 maanden oud. James kan absoluut niet stilzitten en hij blaft onophoudelijk. Hij wil de hele tijd spelen, springt tegen iedereen op en doet niets liever dan achter de kat aanrennen. James wordt pas rustig als er helemaal niets meer beweegt in zijn omgeving.
  • Banjer doet niets anders dan de hele dag aan zijn voorpoot knagen. Het is nu al zo erg dat er een vieze wond is ontstaan. Nu begint hij ook al te knagen aan zijn achterpoten. Bij navraag blijken de problemen te zijn begonnen toen Banjer regelmatig voor langere tijd alleen moest blijven. Banjer is ook erg bang en schrikachtig.
  • Lisa is een mechelse herder die vroeger als politiehond heeft gewerkt. Ze valt alles aan wat ze tegenkomt, vreet haar hele deken op en als daar niets meer van over is begint ze aan het behang. De baas van Lisa durft alleen nog maar s'nachts met haar de straat op.

Oorzaak, diagnose en behandeling
Soms zijn de problemen met behulp van een gedragscursus goed op te lossen, maar de bovengenoemde honden zullen daar niet of onvoldoende baat bij hebben. Vooral als er iets is misgegaan in de socialisatiefase geeft gedragstherapie onvoldoende resultaat. Een van de meest voorkomende oorzaken tijdens de socialisatiefase is dat de pup te lang in het nest heeft gezeten ergens in een kennel, zonder contact met mensen of andere honden. De hond is dan als het ware verkeerd geprogrammeerd. Je zou dat printplaatje moeten kunnen repareren en verbeteren en van nieuwe juiste informatie voorzien.

Om een hond te helpen nieuw gedrag aan te leren moet eerst een barrière doorbroken worden. Daar is een medicijn voor dat in veel gevallen uitkomst biedt. Het is geen verdovingsmiddel maar het verzwakt de foutieve informatie in het geheugen van de hond. Voorwaarde is wel dat er, op advies van uw dierenarts, zinvolle invulling voor in de plaats komt. Er moet dus tegelijkertijd met het geven van het medicijn getraind worden met de hond.

Verloop van de behandeling
We zullen altijd eerst via een uitgebreid gesprek en onderzoek van de hond er achter moeten komen of uw hond geschikt is voor de behandeling en welke aanvullende maatregelen er moeten worden genomen. Meestal zullen wij u adviseren om tevens een gehoorzaamheidstraining te volgen en u krijgt vaak aanvullende oefeningen om met de hond thuis bezig te zijn.

Na enkele weken is vaak al verbetering merkbaar. Tijdens de kuur wordt u zorgvuldig begeleidt. Elke 2 weken neemt uw dierenarts contact op en een keer per maand wordt u met uw hond op de kliniek verwacht zodat we hem weer helemaal kunnen onderzoeken en om eventuele problemen door te nemen.

Resultaat van de behandeling
Al snel zult u merken dat een angstige hond kalmer en evenwichtiger wordt en dat hij of zij makkelijker alleen kan blijven.
De leercapaciteit van de hond wordt positief beïnvloed zodat het gemakkelijker wordt om gewenst gedrag aan te leren.
De duur van de behandeling is afhankelijk van de individuele hond maar zal nooit langer duren dan een half jaar. Het behaalde resultaat zal met een klein beetje zorg en training van uw kant het verdere leven van uw viervoeter plezieriger maken.