Chirurgie

Er kunnen veel redenen zijn waarom uw dier moet worden geopereerd. Of het nu gaat om een zogenaamde routineoperatie als een sterilisatie of castratie of om een knieoperatie; uw dier is bij ons in goede handen en wordt met de grootst mogelijke zorg omgeven en behandeld.

Enkele voordelen van onze operatietechniek:

Het maken van de afspraak
Die zorg begint al bij het afspreken van de operatie. De assistente wijst u er op dat uw dier hoe lang uw dier voor de operatie niet meer mag eten. De reden hiervoor is dat een hond of kat door de narcose kan gaan braken en dan bestaat het risico dat er voedseldelen worden ingeademd tijdens de operatie. Drinken mag wel tot een uur voor de operatie. Voor konijnen en knaagdieren geldt dit niet. Zij mogen tot kort voor de operatie blijven eten en drinken, omdat ze niet kunnen braken.

De gezondheidstoestand
Het is van groot belang dat uw dier zo gezond mogelijk aan een operatie begint omdat daarmee het narcose-risico verkleind wordt. Dit is de reden dat vooraf altijd een lichamelijk onderzoek zal plaatsvinden. De dierenarts controleert daarbij de ademhaling, het hart, de slijmvliezen en eventueel de temperatuur. Aanvullend doen wij een bloedscreening om afwijkingen aan lever of nieren vast te stellen. Zeker bij de risico-groep (honden, katten, fretten en konijnen vanaf 6 jaar) zullen wij dit adviseren. Of u hierin geïnteresseerd bent kunt u aangeven voordat u uw dier komt brengen voor de operatie.

Bij dieren met een "hartruis" of een afwijkend hartritme adviseren wij een Electrocardiogram (ECG) te maken om het risico van de narcose te evalueren.

De narcose van de patient
De keuze van een narcosemiddel is afhankelijk van de diersoort en de gezondheidstoestand. Een dier met een hartprobleem krijgt zo een narcose met het minste risico. Tijdens de narcose krijgen alle dieren zuurstof, veelal in combinatie met gasnarcose. Vooral de door ons gebruikte gasnarcose brengt vele voordelen met zich mee, zeker bij risicopatiënten. Het grootste voordeel van gasnarcose is de regelbaarheid. Een dier dat te diep onder narcose is kan worden "wakker gemaakt" door minder gas toe te dienen. Dit in tegenstelling tot injectienarcose, waarbij de narcosediepte vóór de operatie wordt bepaald en tijdens de operatie niet meer is te wijzigen. Ook het herstel na de operatie gaat met gasnarcose vlotter, omdat het gas na de operatie wordt uitgeademd. De injectievloeistof moet worden afgebroken door de lever en/of uitgescheiden via de nieren.

De voorbereiding van de patient
Nadat uw dier onder narcose is gebracht wordt de bewakingsapparatuur aangesloten. De meeste dieren hebben een intraveneus (in de bloedbaan) infuus waardoor het mogelijk is om tijdens de operatie vocht en medicamenten toe te dienen.

De voorbereiding van de operatieplaats
Daarna wordt de plaats van de operatie voorbereid. Dit houdt in dat de betreffende plek ruim wordt geschoren en gedesinfecteerd om te voorkomen dat er tijdens de operatie wondbesmetting kan optreden. Het hele dier wordt hierna afgedekt met een steriele doek waarin een opening wordt gemaakt op de plek waar de operatie zal plaats vinden.

De voorbereiding van de operatiekamer
Bij de operatietafel komt vervolgens een instrumententafel te staan. Op deze tafel ligt - op een steriele doek - het van te voren gesteriliseerde instrumentarium dat tijdens de operatie gebruikt wordt.

De chirurg is tijdens de operatie altijd op speciale wijze gekleed: steriele handschoenen, een mondkapje, een haardoekje, een steriele jas en speciaal operatieschoeisel.

De operatie
De huidsnede wordt gemaakt met een scalpel of met een electrochirurgisch mes (een mes dat snijdt en bloevaten direct dicht schroeit). Met name als er veel bloedvaten door het weefsel lopen wordt er vaker met electrochirurgie gewerkt, omdat het overzicht op het operatiegebied dan beter blijft.

  • Operaties die veel voorkomen zijn:
  • Sterilisatie en Castratie
  • Verwijderen tumoren
  • Knieoperaties
  • Buikoperaties aan maag, darmen,blaas en milt
  • Keizersnede
  • Botoperaties

Hechtmaterialen
De hechtmaterialen die binnen in het dier gebruikt worden zijn de meest moderne oplosbare hechtmaterialen. Deze zijn hetzelfde als de hechtmaterialen die bij mensen worden gebruikt. In veel gevallen wordt de huid hiermee onderhuids gesloten. De hechtingen zijn dan niet meer zichtbaar en hoeven ook niet verwijderd te worden.
Zijn er wel hechtingen uitwendig zichtbaar dan moeten die na 10 tot 14 dagen verwijderd worden.

Het herstel
Na de operatie wordt de operatiewond verzorgd en afgedekt met een spray. Het dier wordt dan naar de opname gebracht om weer wakker te worden. Hier wordt voortdurend gecontroleerd of het dier op de juiste manier ontwaakt uit de narcose. Gelet wordt op temperatuur, slijmvliezen, hartslag en ademhaling.

Wanneer een dier een ondertemperatuur heeft - en dus iets is afgekoeld - dan wordt hij/zij in de couveuse gelegd om een normale lichaamstemperatuur te krijgen. Voor grotere dieren wordt een warmtelamp opgehangen.

Voor de operatie krijgt het dier een ontstekingsremmer/pijnstillers en antibiotica. Dit geldt voor alle dieren, dus ook konijnen, knaagdieren en reptielen. Van deze laatste groepen wordt door vele dierenartsen een goede ontstekingsremmer/pijnstillers nogal eens vergeten. Ondanks dat konijnen, knaagdieren en reptielen net als andere dieren pijn ervaren van een ingreep.

Wanneer een dier weer naar huis kan is sterk afhankelijk van het soort operatie en de duur van het herstel na de operatie. Uiteindelijk is het per dier verschillend.

Wij streven er naar alle dieren pas naar huis te laten gaan als ze weer helemaal wakker zijn uit de narcose. Dan weten we zeker dat er niets meer mis kan gaan!

Controle
Na de operatie wordt verwacht dat u met uw dier langskomt voor de controle. Dit is meestal 7 tot 14 dagen na de operatie. De wond wordt dan gecontroleerd en eventueel worden huidhechtingen verwijderd. Deze controle hoort bij de operatie en is kostenloos.

Vorige pagina: Orthopedie | Volgende pagina: Cardiologie