Abcessen

Tandabces
Er zijn veel konijnen die last hebben van vieze ogen ten gevolge van ontstoken oogleden. Meestal wordt dit veroorzaakt door een infectie met een bacterie of virus. Wanneer de klachten ernstiger zijn en de oogleden gezwollen raken, moet ook worden gedacht aan een tandabces. Een tandabces is een hevige ontsteking van een tandwortel waarbij pus ontstaat. Het abces kan aan elke tand ontstaan, zowel in de bovenkaak als in de onderkaak. De symptomen kunnen bestaan uit ontstoken ogen, zwelling onder de ogen, diktes aan de onder- of bovenkaak, losse tanden, afwijkende stand van de tanden, snotneus en benauwdheid. Zie ook de foto's.

Ontstaan
Een tandabces ontstaat door een ontsteking in een van de tandwortels. Deze ontsteking is zo hevig dat er veel pus wordt gevormd. De ontsteking breidt zich uit in het bot, waardoor er in de schedel een grote zwelling ontstaat. Deze zwelling is aan de buitenkant te zien als een dikte onder de ogen of aan de onderkaak.

Diagnose
Bij het lichamelijk onderzoek wordt bekeken hoe ernstig het abces is. De tanden worden bekeken. Ten eerste zal een röntgenfoto moeten worden gemaakt, om te zien welke tanden betrokken zijn bij het abces.

Behandeling
Een tandabces is niet eenvoudig te behandelen. Onder narcose wordt het abces geopend en wordt gezocht naar de aangetaste tand(en). De ontstoken tand wordt via het geopende abces verwijderd. Zijn er meerdere tanden bij het abces betrokken, dan worden die niet tegelijkertijd getrokken, omdat het kaakbot daarvoor te zwak is. Het abces wordt vervolgens gespoeld en gehecht. Na de operatie zal het abces dagelijks moeten worden gezalfd. Omdat er bij een abces vele structuren zijn betrokken, duurt het herstel lang. Soms zijn er meerdere operaties nodig, voordat het abces herstelt. Ook na het herstel zullen de konijnen regelmatig op controle moeten komen om problemen met de overige kiezen voor te zijn. Een tandabces leidt namelijk vaak tot een afwijkende stand van de andere tanden (zie Tandproblemen).

Vechtabces
Door gevechten onderling of beschadiging kan een onderhuids abces ontstaan. Het abces bevat pus. Pus bij konijnen is echter erg stroperig, waardoor het afweerstelsel van het konijn moeite heeft om de pus kwijt te raken. Een abces moet zo snel mogelijk worden geopend en schoongemaakt. Vaak is een antibioticumkuur nodig om het abces voldoende snel te laten genezen. In moeilijkere gevallen wordt het abces onder narcose weggehaald (Zie Chirurgie)

De behandeling van een tandabces is erg uitgebreid. Met een röntgenfoto wordt de aangetaste kies opgespoord. Onder narcose wordt de rotte kies verwijderd en het anbces geopend. Het abces wordt zo volledig mogelijk gespoeld en dusdanig gehecht dat het zo lang mogelijk open blijft. Met antibioticum en speciale zalf wordt de genezing van het abces bevorderd. Op de foto een konijn met een tandabces vanuit een kies na chirurgie. Door het abces was ook het oog beschadigd. Deze beschadiging is aangekleurd met een groene kleurstof.
 Anderhalve maand na de operatie is er van het abces niets meer te zien, op een kale plek na waar geschoren was. Er wordt veel doorzettingsvermogen gevraagd van eigenaar en konijn!

Bekijk de Fotoreportage