Bijscholingen 1999

De agenda van de gevolgde P.A.O.'s en Congressen in 1999.

09/12/1999

    • 

Cardial Persuit, hartziekten interaktief, Novartis, Stein, (Hanneke, Maico).

30/11/1999

    • 

PAO Röntgenfotobeoordeling "De Wagenrenk", Wageningen, (Job).

20/11/1999

    • 

Najaarsdag Congres, Ede, (Alle Dierenartsen).

19/11/1999

    • 

PAO Conflicthantering "Het vóórkomen en voorkómen van conflicten in dierenartspraktijken", Cuijk, (Geert, Hanneke).

13-14/11/1999

    • 

Veterinaire Tandheelkunde, Fahrenkrug, Leusden, (Geert).

12/11/1999

    • 

PAO Timemanagement "Daar heb ik geen tijd voor", Cuijk, (Geert, Hanneke).

06/11/1999

    • 

PAO Echocardiografie Gezelschapdieren, Wageningen, (Job).

01/10/1999

    • 

Symposium "Toekomstige ontwikkelingen in de dierenartspraktijken", te Giffel afscheid, Hooglanderveen (Geert).

23/09/1999

    • 

Management Congres, Lyon (Fr), (Geert).

02/09/1999

    • 

ESVN Neurologie Congres, Maastricht, (Job).

11-12/06/1999

    • 

Practice Development Congress (4), Hill's , Zeist (Geert).

06/06/1999

    • 

PAO Laboratoriumdiagnostiek, Utrecht, (Hanneke).

29/05/1999

    • 

Diverse aandoeningen van de kat,Feline Symposium, Utrecht, (Job).

24/04/1999

    • 

Cardiologie: diagnose van cardiologische afwijkingen, Amsterdam, (Job).

24-25/04/1999

    • 

Voorjaarsdagen - Congres (GGG), Amsterdam, (Alle Dierenartsen).

24-25/04/1999

    • 

DANS, Amsterdam (Alle assistentes en stagaires).

23/04/1999

    • 

Voorjaarsdagen Management Congres, (GGG), Amsterdam (Geert).

13-14/04/1999

    • 

Practice Development Congress (3), Hill's , Zeist (Geert).

26-27/03/1999

    • 

Echografie van de hond en kat, Pie Medical, Maastricht, (Job).

20-24/03/1999

    • 

Management Congres AAHA, Denver (U.S.A.) (Geert).

04/03/1999

    • 

Lezing Pijnmanagement, Pfizer, Stein (Geert, Maico).

02/03/1999

    • 

Lezing Dermatologie, Virbac, Breda (Geert, Hanneke).

29-30/1/1999

    • 

Symposium Practice Development (2), Hill's , Zeist (Geert).

29-30/1/1999

    • 

Chateau Veterinair, Rhoon (Hanneke).

23/1/1999

    • 

Wondbehandeling en steriliteit in de dierenartspraktijk, Barneveld (Ardy, San, Hettie, Manuela).