Deel 39: Vervolg opvoeding pup

Vervolg opvoeding pup

5.De hierarchie

De hond beschouwt het gezin als een roedel. Om een evenwichtige relatie op te bouwen met uw pup is het van belang hem als hond te behandelen en niet als kind. een roedel is er steeds sprake van een sociale rangorde en elk dier weet precies waar het staat: Er zijn dominante en gedomineerde dieren. U dient uw hond duidelijk te maken dat u de baas bent en dat hij helemaal onderaan in de rangorde staat; onder u maar ook onder de andere personen van het gezin. Uw hond zal niet ongelukkig zijn doordat hij door het hele gezin gedomineerd wordt, integendeel! Hij weet dan precies wat mag en niet mag. In de eerste maanden van zijn leven zal de pup regelmatig proberen u uit te dagen en een stapje hoger in de rangorde te gaan staan. U dient daar rekening mee te houden en er heel consequent mee om te gaan.
Als u toelaat dat uw hond alles mag beslissen en dominant mag zijn, zal hij niet agressief zijn tegenover u. Alles zal prima verlopen zolang u de rol van gedomineerde wilt innemen. Maar zodra u een vinger zal uitsteken naar hem en een teken van dominantie zal vertonen, zal hij dit niet toelaten en beginnen te grommen, of zelfs bijten. Om dit te voorkomen dient u uw pup tijdig onder handen te nemen. Ik zal u een paar tips geven om de hond op zijn juiste plaats te behouden in de roedel

1.Voeding

Een dominante hond wil als eerste eten! Hij eet beter als zijn baasje hem aankijkt, kiest de beste brokjes en eet traag. Tip : Let er op dat uw hond steeds pas eet nadat u heeft gegeten. Stuur de hond naar zijn mand als hij bedelt. Het is belangrijk dat uw hond u ziet eten. Als u de maaltijd van de hond klaargemaakt hebt, wacht dan tot hij rustig is en zet dan pas de voerbak neer. Laat de hond eten en negeer hem. Laat de voerbak slechts tien minuten staan en haal hem dan weg tot de volgende maaltijd (ook als hij niet alles opgegeten heeft).

2.Kontrole van de ruimte

De dominante hond houdt de bewegingen van zijn roedel in de gaten en slaapt op een strategische centrale plaats (de kamer van het baasje, de hal, naast de voordeur, …) en liefst wat verhoogd (op bed, op de bank, …) Hij verdedigt zijn plaats door te grommen of te bijten en gaat niet uit de weg als iemand langs hem loopt, binnenkomt of naar buiten gaat. Tip : Geef uw hond een plekje (een mand) waar hij steeds met rust gelaten wordt. Zet de mand op een plaats waar hij niet alle bewegingen van het gezin in de gaten kan houden (zeker niet in de kamer van baasje of in de hal). Als uw hond in de weg zit, stap er dan niet overheen of loop niet om hem heen maar geef hem het kommando om op te staan en plaats voor u te maken.

3.Seksueel gedrag

 Een dominante hond neemt het recht om seksueel gedrag in het openbaar te vertonen, door bijvoorbeeld op de benen of op kussens te rijden. Een dominante reu beschermt het "vrouwtje" en blaft, gromt of bijt zelfs als het baasje te dicht bij "zijn" vrouwtje komt of haar bedreigt. Een dominante teef vertoont precies hetzelfde gedrag in de omgekeerde richting. Tip : Als uw hond op uw benen rijdt, zeg dan luid : NEE ! Als hij het toch blijft doen: Draai u om en negeer de hond.

4.Sociale kontakten

De dominante hond mag orders geven: Blaffen om naar buiten te gaan, blaffen om te eten, tegen baasje opspringen om te spelen, … Hij aanvaardt geen verplichtingen: hij laat zijn nagels niet knippen, wil niet verzorgd worden, laat zich niet kammen, … Tip : U neemt altijd het initiatief. Als uw hond aandacht vraagt, negeer hem dan en wacht tot hij weer rustig wordt. Neem dan zelf het initiatief om naar de hond toe te gaan. Kam regelmatig uw pup, kijk in zijn oren en naar zijn tanden, en eis daarvoor dat hij stil zit en alles van u toelaat. Dit zal u later veel energie sparen als u de hond moet laten nakijken bij de dierenarts of eventueel zelf thuis moet behandelen.

6.Consequent zijn

 houd er rekening mee dat u altijd hetzelfde gedrag vertoont: Wat niet mag, mag nooit! Als u bijvoorbeeld toelaat dat de hond op bed slaapt, maar verbiedt dat hij zijn plaats op de bank verdedigt, zal hij zich snel in een dubbelzinnige situatie bevinden waar hij niet meer weet of hij dominant of gedomineerd is. Het gevolg hiervan is dat hij steeds zal proberen om boven u te komen in de sociale rangorde. Een ander voorbeeld dat ik al vaker gehoord heb : als het baasje een paar dagen niet thuis is, mag Snoopy met het vrouwtje in bed slapen. Als het baasje dan weer thuiskomt en 's avonds wil gaan slapen, gaat Snoopy tegen het vrouwtje aanliggen en begint te grommen. Als het baasje toch probeert om in bed te kruipen bijt Snoopy. Snoopy beschouwt zich als dominant tegenover het baasje en wil niet dat het baasje te dicht bij zijn vrouwtje komt.

7.Als uw pup alleen moet blijven

Leer uw pup heel snel aan dat hij soms alleen moet zijn. Het is goed de hond twintig minuten voor vertrek volledig te negeren. Verlaat de kamer zonder u te verbergen, op een heel natuurlijke wijze, zonder iets tegen de hond te zeggen en zonder hem aan te kijken. Vóór u vertrekt vermijdt u het beste altijd de dingen in dezelfde volgorde te doen (bijvoorbeeld eerst de radio afzetten, dan uw jas aantrekken en daarna het licht uitdoen) want dan zal uw hond heel snel op voorhand al door hebben wanneer u zal weggaan. Sluit uw hond niet op in een ongebekende ruimte of een te kleine plek. Als u terugkomt, negeert u de hond tot hij helemaal rustig is. Pas dan neemt u het initiatief om naar de hond te gaan en hem te verwelkomen. Sommige honden vertonen een ongewenst gedrag als ze alleen gelaten worden: Ze graven gaten in de tuin, bijten op schoenen, krassen op de deur, … (prentje pup met schoen) Straf de hond niet als u terugkomt, want hij beseft dan niet meer waarom u hem straft. Een hond onthoudt trouwens enkel het gedrag dat hij enkele minuten van tevoren heeft vertoond. Negeer hem en ruim het zooitje niet op in zijn aanwezigheid, want anders vat de hond het op als een beloning ( "Leuk ! Mijn baasje heeft aandacht voor mij, de volgende keer begin ik opnieuw !)". Als uw pup ongewenst destruktief gedrag vertoont als hij alleen is kunt u oefenen om het af te leren. Bijvoorbeeld : telkens als u weggaat begint Gizmo op de deur te krassen. Doe alsof u de kamer verlaat en verberg u op een plaats waar u Gizmo in de gaten kunt houden zonder dat hij merkt dat u er nog bent. Zodra Gizmo begint te krassen bekogelt u hem met een dikke prop papier. Gizmo schrikt; hij weet niet dat u die prop gegooid heeft en beschouwt dit als een straf omdat hij op de deur gekrast heeft. Blijf dit doen tot hij ophoudt met krassen. Meestal kunt u op zo'n manier heel snel iets afleren. In plaats van een prop papier kunt u ook andere middelen gebruiken (een spuitje met water, een toeter, …), maar het belangrijke is dat uw pup er van schrikt.

8.Wandelen

Tijdens het wandelen bent u verantwoordelijk van uw dier en moet u hem steeds onder kontrole hebben. Stel u voor dat hij u met een stevige ruk aan de riem op de grond gooit als het sneeuwt, of dat hij plots de straat oversteekt als er net een auto voorbijrijdt… Om de wandelingen leuk te houden voor u en uw hond, zal ik u enkele goede tips geven. Kies voor uw pup een halsband die niet te zwaar is en geen lawaai maakt om de pup niet te laten schrikken. Om het pupje er heel snel aan te laten wennen kunt u al op vroege leeftijd regelmatig tien minuten de halsband omdoen en met het hondje spelen om er een prettige ervaring van te maken. Leer de hond mooi naast u te lopen. Kies een riem die niet te kort is (minimaal een meter). Als hij te ver voor u loopt, zeg dan luid " VOET!" en trek kort aan de riem. Als de hond weer naast u loopt, beloont u hem flink. Houdt de riem niet steeds onder spanning, want in een reflex zal de hond zich steeds meer verzetten tegen de traktie die u op zijn nek uitoefent. Hij zal dus steeds meer gaan trekken. Een leuke wandeling wordt dan heel snel een vermoeiende partij touwtrekken! En erger nog, door het trekken kan uw hond later problemen krijgen met zijn luchtpijp of hals! Als u uw hond van kleinsaf aan leert gehoorzamen met woorden zult u ook niet hoeven te trekken aan de riem en zal hij zelfs zonder riem aan uw voet lopen.

Als u een andere hond tegenkomt, spreek dan tegen uw dier om zijn aandacht naar u te trekken en hem niet te laten afleiden. Als hij goed met u meeloopt, kunt u hem belonen. Als u een straat moet oversteken, geef dan uw hond het bevel om te gaan zitten op de stoep. Pas als u het kommando geeft, mag de hond opstaan en de straat oversteken. Dit is maar een samenvatting van tips die ik u kan geven om uw pup tot een lieve, gehoorzame en evenwichtige hond te laten opgroeien. Ik zou u nog heel wat kunnen vertellen, maar dan wordt het echt te lang! Als u nog vragen heeft of wat meer informatie wenst te verkrijgen, kunt u altijd kontakt met ons opnemen in Dierenkliniek Brouwhuis. We staan graag klaar om u te helpen.

Bruno Ballieu, dierenarts.

Previous page: Belevenissen | Next page: Deel 136: Punky: de kat met geluid uit zijn oor