Deel 48: 15 jaar!

Weer is er een jaar voorbij en gaan we een nieuw jaar tegemoet. In juni zal het 15 jaar geleden zijn dat we Dierenkliniek Brouwhuis openden. Als we er op terugkijken lijkt het nog maar gisteren. Toch is er een heleboel veranderd in die 15 jaar en ook de wereld om ons heen is niet stil blijven staan, integendeel. Een van de grootste veranderingen in die 15 jaar is, naast de technische veranderingen, toch wel de veranderingen in de rol die het huisdier in het gezin inneemt. Als we terugdenken aan de huisvesting, verzorging en rol die het huisdier innam in het gezin waarin wij zelf zijn opgegroeid en dat vergelijken met de plaats die Bello, Mies en Pluisje op dit moment bij ons hebben heeft daarin een werkelijke aardverschuiving plaatsgevonden.

Ook in de medische verzorging heeft de tijd niet stilgestaan en zijn behandelingen die tot voor kort alleen aan mensen waren voorbehouden ook voor dieren gemeengoed geworden. Daarbij lijkt er nog allerminst een eind gekomen te zijn aan alle mogelijkheden zoals bv collega Jan-Willem u heeft verteld in de vorige bijdrage die de behandeling van dieren met kanker beschreef. Een lange lijst zou hier nog aan toegevoegd kunnen worden maar ik zal u de details besparen. Wel zou je de vraag kunnen stellen hoe je nu als dierenarts en assistente steeds op de hoogte blijft van al die ontwikkelingen.

Naast het lezen van allerlei boeken en tijdschriften speelt de zgn "Bijscholing" hierin een belangrijke rol. Op onze homepage kunt u o.a. een overzicht terugvinden van de belangrijkste bijscholingen die door de dierenartsen en assistentes zijn gevolgd. Hierin komt ook duidelijk naar voren dat we steeds meer groeien naar bepaalde deelgebieden per dierenarts. Dat kan zijn naar diersoort, naar de aard van de aandoening of naar de diagnostiekmethode. Het is voor één persoon gewoonweg te veel om alles volgens de laatste stand van zaken te kunnen bijhouden en weten. In dat opzicht zullen we dan ook steeds meer praktijken met meerdere dierenartsen zien ontstaan. Eenmans praktijken worden steeds beperkter in kennis, kunde, technische mogelijkheden en service.

Op die bijscholingen wordt door collega's uit binnen- en buitenland verteld en getoond hoe een aandoening volgens nieuwe inzichten kan worden behandeld of worden er nieuwe ontdekkingen geopenbaard. Natuurlijk is het niet zo dat alle nieuwe vindingen beter zijn dan de bestaande behandelmethoden, laat staan dat je onmiddellijk alles zelf in je praktijk kunt gaan toepassen. Toch vinden wij het belangrijk om samen met u te kunnen kiezen uit alle mogelijkheden die er zijn en niet uit het elk jaar meer gedateerde pakket dat wij bij het verlaten van de universiteit hebben meegekregen.

Ook het internet speelt hierin tegenwoordig een belangrijke rol. Er zijn bepaalde sites waar dierenartsen vragen stellen die door andere dierenartsen van over de hele wereld worden beantwoord. Vaak krijg je op die manier (soms binnen enkele uren!) de meest complexe en recente informatie. Nadeel van deze methode is dat je op deze manier de betrouwbaarheid van de informatie nauwelijks kunt toetsen. Wel weet je als je hiervan regelmatig gebruik maakt welke informatie (en van wie!) je als betrouwbaar kunt inschatten omdat je de naam en reputatie van de beantwoorder hebt leren kennen. Onontbeerlijk is daarbij natuurlijk de kennis en ervaring die je zelf in je praktijk hebt opgedaan.

ok u komt steeds vaker met informatie bij ons die u van het internet hebt opgedaan. Voorwaar een hele uitdaging voor ons om te zorgen dat we die informatie op zijn waarde kunnen beoordelen en waar mogelijk kunnen toepassen. Dat lukt alleen maar met een tomeloze inzet van iedereen. Het betekent dat de medewerkers van onze kliniek onder werktijd maar ook in hun vrije tijd regelmatig bijscholing doen, zowel op de praktijk, via het internet en op cursussen en congressen.

Het is ook daarom dat ik iedereen wil bedanken voor die afgelopen 15 jaar. Zeker ook u als client, die ons keer op keer weer in de gelegenheid stelt om het vak waar we zo nadrukkelijk voor hebben gekozen te mogen en kunnen uitoefenen op de manier die hierboven is beschreven: niet statisch maar als een bruisend en dynamisch beroep. Dan rest mij nog om u en al uw gezinsleden uit naam van alle medewerkers van Dierenkliniek Brouwhuis een heel gelukkig, gezond en voorspoedig 2003 toe te wensen. Waar mogelijk staan wij voor u klaar om u daarin bij te staan en helpen.

Previous page: Belevenissen | Next page: Deel 136: Punky: de kat met geluid uit zijn oor