Doelstellingen

Welke doelstellingen motiveren ons
Binnen onze kliniek wordt hard gewerkt om u als team tegemoet te treden. Wij streven naar het verlenen van professionele, moderne en vooral kwalitatieve diergeneeskunde.

Dit doen wij vanuit een goed ingerichte lokatie, die beantwoordt aan de wensen die hieraan door zowel u, onze cliënt, als ons team gesteld worden. Wij beschouwen het als een voorrecht om u binnen ons vakgebied te kunnen bijstaan en uw vragen en verzoeken te kunnen beantwoorden en in te willigen met adequate, moderne visies en behandelingen.

Tenslotte willen wij in en door ons werk het respect voor dieren benadrukken en ook aan anderen overdragen.

Hoe bereiken we dit

 • Deze doelstellingen worden bereikt doordat het hele team op regelmatige basis aan bij- en nascholingen deelneemt.
 • De kliniek en haar inrichting worden steeds aangepast , uitgebreid en gemoderniseerd.
 • Vacatures worden ingevuld met gediplomeerde medewerkers/medewerksters.
 • Behandelingen worden uitgebreid met u doorgenomen en besproken, waarbij u een offerte kan worden aangeboden voor de niet-standaard behandelingen.
 • Voor zover het een behandeling betreft die niet in onze kliniek wordt uitgevoerd kunnen wij u doorsturen naar een specialist of gekwalificeerde dierenarts waar wij veelal een persoonlijk kontakt mee onderhouden.

Voorbeeld
De jaarlijkse vaccinatie, waarbij uw dierenarts een algemeen gezondheidsonderzoek verricht, biedt u een uitstekende gelegenheid om met uw dierenarts een aantal gezondheids- en welzijnsaspekten te bespreken. Wij adviseren u dringend hiervan gebruik te maken.

 • Het verlenen van een moderne narcose
 • Gericht op het versterken van de relatie mens-dier en bevorderen van het respect voor het dier
 • Het aanbieden van een zo volledig mogelijk pakket diergeneeskundige zorgverlening
 • Het verlenen van kwalitatieve diergeneeskunde
 • Het uitoefenen van ons beroep tegen een reële geldelijke beloning
 • Wij werken aan team-building
 • Wij houden ons voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied