Fotoreportage

Deze fotoreportage laat de uitvoering van een sterilisatie van een boxer zien. Deze ingreep wordt voor 50% vergoed via het Ziektenkostenpakket Extra van Proteq Dier & Zorg.

Net als bij elke andere operatie wordt er eerst een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Een bloedonderzoek kan ook worden uitgevoerd als onderdeel van het vooronderzoek. Zijn alle onderzoeken normaal dan wordt een pijnstillende en licht slaapverwekkende injectie gegeven. Daarnaast wordt een pijnstiller en eventueel antibioticum gegeven.

Als de hond iets slaperig is wordt in de voorpoot een braunule aangelegd. Deze braunule biedt toegang tot het bloedvat in de voorpoot. De narcose wordt gestart met Propofol of Nesdonal. Binnen twee minuten valt de hond in slaap. Deze narcose duurt slechts 10 minuten.

De hond wordt direct geïntubeerd. Hiermee wordt gezorgd dat de luchtwegen open zijn en dat de hond ten alle tijden kan ademen.

De tube wordt aangesloten op de ademhalingsapparatuur. Nu wordt de hond voorzien van zuurstof en een gasnarcose (isofluraan). De gasnarcose zorgt ervoor dat de hond blijft slapen. De ogen worden gezalfd, om uitdroging te voorkomen.

Nu de hond slaapt wordt de buik geschoren. Dit is de plek waar zometeen wordt geopereerd. Na het scheren gaat de hond naar de operatiekamer.

Na het aansluiten van de narcosebewaking (hart- en longbewaking) wordt de operatieplaats gewassen en gedesinfecteerd. Hiermee wordt voorkomen dat bacteriën de operatieplaats kunnen besmetten.

De chirurg, in dit geval Bernard Valkenburg, heeft zijn handen gewassen en gedesinfeceerd. Voor de operatie wordt een mondkapje en muts aangetrokken. Het lichaam wordt afgeschermd met een steriele operatieschort en steriele handschoenen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat er geen bacteriën in de operatiewond kunnen komen.

De operatieplaats wordt afgedekt met een plastic operatiedoek. Met vier doekklemmen wordt de doek vastgezet. Ook dit is weer een manier op de operatieplaats te vrijwaren van bacteriën die van een andere plaats van het lichaam zouden kunnen komen.

Na alle voorbereiding gaat de operatie nu beginnen. De snede voor de sterilisatie wordt net iets achter de navel gemaakt, in het midden van de buik. Achtereenvolgens wordt de huid, het onderhuids vetweefsel en de buikwand ingesneden.

Na het openen van de buik wordt de baarmoeder opgezocht. De eierstokken bevinden zich in de buurt van de nieren. De eierstokken worden buiten de buik gebracht.

Met de eierstokken buiten de buik worden de bloedvaten ernaar toe afgebonden met een hechtdraad.

 De eierstok, hier mooi in beeld, wordt blootgelegd zodat zeker is dat de gehele eierstok is afgebonden.

 Eenmaal afgebonden worden de bloedvaten en banden naar de eierstok doorgeknipt. Op dit moment komt de eierstok los van de buikwand.

Ook de baarmoederzijde van de eierstok wordt afgebonden en afgeknipt. In het geval ook de baarmoeder moet worden verwijderd (bij bijvoorbeeld lichte afwijkingen aan de baarmoeder of zelfs een baarmoederontsteking) wordt de baarmoeder aan de baarmoedermond afgebonden en verwijderd.

Na het verwijderen van beide eierstokken kan worden begonnen met het sluiten van de buikwand. Dit gebeurt in drie lagen: de spierwand van de buik met een doorlopende hechting, het onderhuidse vetweefsel met knoophechtingen en de huid met een doorlopende hechting.

Het mooie van de doorlopende hechting in de huid is dat er aan de buitenkant geen hechtdraad te zien is. Dit geeft de minste irritatie en zo de beste wondgenezing.

Na de operatie wordt de hond in de opname gelegd en nogmaals nagekeken. Belangrijk daarbij is een controle van de temperatuur. Dankzij de vloerverarming in de opname en met behulp van warmtelampen kan de lichaamstemperatuur zo nodig worden gecorrigeerd. Is de hond eenmaal in staat normaal te slikken, dan wordt de tube uit de luchtpijp gehaald.

Na een ochtendje uitslapen mag de gesteriliseerde hond weer met haar eigenaren mee naar huis! Uiteraard met pijnstilling voor de komende dagen.

Zie ook Chirurgie