Geschiedenis

Dierenkliniek "Brouwhuis" is opgericht in 1988 door Hanneke Moorman-Roest en Geertharm Moorman. Oorspronkelijk was de kliniek gevestigd aan het Elbeplantsoen nr. 77 waar de gehele benedenverdieping van een eengezinswoning gebruikt werd als praktijkruimte.
De praktijk werd dag en nacht bemand door Hanneke. Geert werkte op dat moment nog in Chaam, en later nog enige tijd part-time in een paardenkliniek in Grubbenvorst.

In 1991 deed de computer zijn intrede om de patiëntenverslaglegging en de financiële administratie te optimaliseren.
Onder meer door het geven van vele E.H.B.O.-cursussen deed Hanneke haar best om de kennis van de Helmondse bevolking over diergeneeskunde te vergroten.

In augustus 1992 wordt de huidige kliniek aan de Rivierensingel betrokken, welke in mei 1993 officieel geopend wordt. Door de ruimere behuizing is er plaats voor een professionele aanpak en groeit de personele bezetting gestaag. Ook de diagnostische apparatuur wordt voortdurend uitgebreid.

In 1994 komt Michael Tops als dierenarts het team versterken. Ook wordt de Vettest gekocht waardoor het meeste bloedonderzoek in eigen huis kan worden verricht en er zeer snel (binnen 10 minuten) uitslagen beschikbaar kunnen zijn.

Vanaf 1996 worden de diensten buiten de openingstijden gedeeld met 3 andere Helmondse gezelschapsdierenarts-praktijken. De volledige röntgenafdeling wordt vernieuwd en er wordt nieuwe bewakingsapparatuur aangeschaft (om de patiënt tijdens de operatie te kunnen beoordelen).

ECG en Echo
In 1997 wordt een echo-apparaat en E.C.G.-apparaat aangeschaft zodat een deel van het 2e-lijns werk nu niet meer hoeft te worden doorgestuurd naar de specialisten. Bovendien komt Job van der Lek als 4e dierenarts erbij, en met hem de benodigde kennis van die nieuwe apparatuur. Tevens moet Hanneke aan het eind van het jaar wegens zwangerschap even een stapje terug doen. Zij krijgt op 30 november een gezonde dochter, Lieke, maar het herstel hiervan gaat moeizamer dan gepland.

Homepage
Begin 1998 wordt een begin gemaakt met deze homepage. Veel aandacht wordt dat jaar besteed aan bijscholing, kwaliteitsvergroting en verbouwing van de kliniek. Er wordt o.a. een professionele "prep"-room (voorbereidingskamer voor operaties) en operatiekamer, met 2 operatietafels, gebouwd.

Vanaf 15 september 1998 zijn de open spreekuren vervallen (behalve op zaterdag van 10.00h-12.00uur). Wij vragen u eerst een afspraak te maken, waardoor wij de wachttijden voor u aanzienlijk hebben kunnen bekorten en u toch zo snel mogelijk van dienst kunnen zijn.

Dan komt op 1 november 1998 Maico Boumans erbij wegens het vertrek van Michael Tops. Maico heeft speciaal interesse in de orthopedie en past daarom goed binnen ons team. Na een inwerkperiode in de algemene diergeneeskunde van 1 a 2 jaar wordt daarna bijzondere aandacht aan die interesse besteed.

Fretten
Op 20 november 2000 komt Sabine Hoefsloot het team versterken, nadat zij reeds een tweetal jaren in Dordrecht ervaring heeft opgedaan. Dit biedt Hanneke de mogelijkheid om haar passie "de fret" meer aandacht te gaan geven. Hieraan is invulling gegeven door een drieweeks werkbezoek aan de praktijk van Susan Brown in Chicago dat in de tweede helft van februari 2001 heeft plaatsgevonden. Hanneke werd hierbij vergezeld door Geert die in diezelfde kliniek in die periode intensief heeft kennisgemaakt met de geneeskunde van slangen, leguanen en schildpadden en andere reptielen. Dit bezoek is met name debet aan de keuze die Hanneke hierna maakt om uitsluitend fretten te gaan behandelen. Zij slaagt erin om in relatief korte tijd hiervan een complete dagtaak te maken. Frettenliefhebbers uit heel Nederland, maar ook uit België en Duitsland weten de weg naar "Frettenkliniek Brouwhuis" te vinden

De nieuwe dierenartsen geven ook blijk van hun enthousiasme voor een moderne aanpak. Niet alleen de behandelingen, maar ook de interne en externe communicatie krijgt veel aandacht. Onder andere door wekelijkse interne bijscholingen van alle assistentes (en gestructureerde dierenartsenvergaderingen) wordt de kwaliteit benadrukt. Tevens wordt een professionele tandarts-unit aangeschaft voor gebitsbehandelingen.

Aan deze periode komt helaas aan het eind van het jaar 2001 een eind door het vertrek van Job. Ook Sabine en Maico verlaten niet lang daarna de kliniek. Gelukkig worden er bijtijds nieuwe dierenartsen gevonden in de personen van Bruno Ballieu, Jan-Willem van den Bosch en Leonieke van Balen die met veel enthousiasme aan hun taak beginnen. Het voordeel van ervaring gekoppeld aan differentiatie en de mogelijkheden van intensief collegiaal overleg onder hetzelfde dak staan garant voor een optimale gezondheidszorg voor het huisdier.

Op afspraak
Door het werken op afspraak bestaat in 2002 de mogelijkheid om (ten koste van een stukje van de erg ruime wachtkamer) een derde spreekkamer te bouwen waar Hanneke een eigen domein krijgt voor het onderzoeken van de fretjes. Inmiddels wordt er door de beroepsgroep steeds vaker een beroep op Geert gedaan om lezingen te verzorgen voor collegae in den lande over het management van de gezelschalpsdierenartspraktijk. Kennis hiertoe wordt o.a. opgedaan door de jaarlijkse bezoeken (sinds 1998) aan congressen in Amerika. Ook middels interne bijscholingen worden dierenartsen en assistentes voortdurend verdergeschoold. Bovendien wordt de Vettest vervangen door een Spotchem. Voor urineonderzoek wordt de Aution Micro aangeschaft. Door koppeling met het computersysteem, dat grondig ge-upgrade wordt tot een volwaardig netwerk, komen de uitslagen direkt op de patiëntenkaart te staan.

Wegens zwangerschap van Leonieke komt vervolgens dierenarts Matthijs Nipius vanaf 1 augustus 2004 het team bijstaan. Het laboratorium wordt verder gecompleteerd met de aanschaf van de Medonic. Dat het overigens ook een "vruchtbaar" jaar is moge o.a. blijken uit het feit dat vanaf eind 2004/begin 2005 er ook nog 2 assistentes met zwangerschapsverlof zullen gaan.

Veel werk wordt in 2004 door Hanneke verzet om het Eerste Nederlandse Frettensymposium te organiseren. Hoewel er een maximum aantal bezoekers wordt verwacht van 225 blijken de kaartjes weken van tevoren reeds uitverkocht. Nodeloos te zeggen dat werkelijk alle bezoekers buitengewoon enthousiast zijn en om een herhaling op korte termijn vragen. Op 29 november verlaat Leonieke het team om zich te wijden aan het moederschap.

In 2005 verandert er heel wat aan het dierenartsenbestand. Stijn Peters en Bernard Valkenburg komen in plaatsen van Jan-Willem en Bruno. En Wouter Kranenbarg komt het team in 2006 voor een jaar versterken. Ook ditmaal richten de dierenartsen zich sterk op het gebied dat hen het meest interesseert. Stijn neemt de interne diergeneeskunde op zich en leert zich in voor de echo. Daarnaast zijn alle konijnen, knaagdieren en bijzondere dieren bij hem welkom. Bernard neemt de orthopedie op zich, met daarbij het zenuwonderzoek en de röntgen.

Verbouwing en Digitale Röntgen
Het jaar 2006 staat in het teken van grote veranderingen. De praktijk wordt grondig verbouwd, waarbij de opname dubbel zo groot wordt. Dit geeft ook meer ruimte in de voorbereiding. Daardoor kunnen de mogelijkheden voor de tandheelkunde flink worden uitgebreid. De taken die daarbij behoren worden verdeeld onder Stijn Peters en Bernard Valkenburg, waarbij Stijn vooral de tandheelkunde van konijnen en knaagdieren op zich neemt. Het röntgenapparaat wordt vervangen door een digitale röntgen, waarmee de kwaliteit van de röntgenfoto's grote stappen maakt. De foto's worden vanaf dan niet langer bekeken met een lichtkast, maar eenvoudigweg op de computer. Het grote voordeel is dat de röntgenfoto's gemakkelijk te bewerken zijn (vergroten, donker/lichter), zodat afwijkingen beter gediagnosticeerd kunnen worden. 

Langzamerhand werden ook alle ruimtes van een nieuwe verflaag voorzien. En met een (deels) nieuwe praktijkomgeving werd het ook tijd voor aanpassing van de website. Aan het ontwerp was sinds de opzet in 1998 niet veel veranderd. Aangezien de website heel wat informatie bevat was het omzetten van de site naar een nieuwe lay-out een heel karwei. Het grote voordeel is dat de nieuwe website veel gebruikersvriendelijk is (voor zowel de praktijk als voor de bezoekers).

Toekomst
De toekomst blijft ook voor ons nog even een verrassing...

Zie ook de verhalen over de oprichting