Laboratorium Onderzoek

Voor een volledige diagnose is het soms nodig om als aanvulling op het algemene onderzoek een uitgebreider onderzoek te doen. Dierenkliniek "Brouwhuis" heeft een volledig ingericht laboratorium om diverse onderzoeken direct en snel zelf te doen. Hieronder volgen een aantal van de mogelijkheden:

Bloedonderzoek orgaansystemen
In onze praktijk is een Spotchem bloedanalyse apparaat aanwezig. Dit apparaat is in staat om binnen 30 minuten diverse bloedbepalingen uit te voeren. Bovendien is de betrouwbaarheid van de uitslagen groot. Met de Spotchem kan onder andere het volgende onderzocht worden:

 • Nierwaarden
 • Leverwaarden
 • Enzymen
 • Suiker
 • Eiwit
 • Calcium

Voor dieren die onder narcose gaan raden wij een bloedscreening aan om de gezondheidsstatus van uw huisdier te bepalen. Deze onderzoeken verminderen het risico voor uw huisdier omdat verborgen gezondheidsproblemen worden vastgesteld. Zo wordt tijdig ingegrepen en worden complicaties tijdens of na de ingreep voorkomen. 

Voor honden en katten boven de 7 jaar bieden wij een jaarlijkse "Senioren check-up" aan waarbij we de belangrijkste bloedwaarden controleren en bovendien ook de urine analyseren. Zo worden verborgen gezondheidsproblemen tijdig vastgesteld en kan een behandeling worden gestart.

Bloedonderzoek cellen
Het hematologiesysteem van Medonic is een hoogwaardig analyse apparaat met geavanceerde mogelijkheden. Het meet de volgende waarden in het bloed:

 • Witte bloedcellen
 • Lymfocyten
 • Monocyten
 • "Mid cells"
 • Rode bloedcellen
 • Hemoglobine
 • Hematocriet
 • Bloedplaatjes

Witte bloedcellen zijn verantwoordelijk voor de afweer, rode bloedcellen voor het zuurstoftransport. Bij afwijkingen binnen een van deze groepen zal, in combinatie met het algemeen onderzoek, de meest ideale therapie worden ingesteld.

Urine-onderzoek
De Aution Micro is een urine-analyse apparaat dat binnen 2 minuten een uitslag geeft. Dit apparaat is in staat om urine te analyseren op de aanwezigheid van:

 • Glucose
 • Eiwit
 • Bilirubine
 • Zuurgraad (pH)
 • Bloed
 • Ketonen
 • Nitraat
 • Witte bloedcellen

Met deze waarden krijgen wij meer inzicht wat er aan de hand is met het huisdier. Van urine wordt het soortelijk gewicht gemeten en urine wordt bekeken onder de mircoscoop voor blaasgruis en cellen.

Soortelijk gewicht urine
Het soortelijk gewicht is een maat voor de concentratie van de urine. Het meten van het soortelijk gewicht gebeurt altijd in combinatie met een urine-onderzoek. Met behulp van de Refractometer kunnen we het soortelijk gewicht (S.G.) van de urine binnen enkele seconden meten.  Dit is belangrijk om te kunnen vaststellen of de urine erg geconcentreerd is of juist erg waterig. Het soortelijk gewicht kan informatie geven over de mogelijke oorzaken van veel drinken en veel plassen bij dieren. In een aantal gevallen wordt het urine-onderzoek gecombineerd met een bloedonderzoek naar orgaanfuncties van organen die verantwoordelijk zijn voor de urine-aanmaak.

Microscopisch onderzoek
Met behulp van de microscoop zijn veel zaken te bekijken:

 • Urine: kristallen, cellen, bacteriën
 • Bloed: cellen, bloedparasieten
 • Ontlasting: parasieten, bacteriën, cellen
 • Bulten: tumoren, ontstekingen

Een microscopisch onderzoek helpt veel in het stellen van de juiste diagnose.

Progesteronbepaling
Om het juiste tijdstip van dekking te bepalen bij honden wordt in onze praktijk gebruik gemaakt van de Premate Progesterontest. De optimale dag van dekking wisselt per teef. Met de Progesterontest kan worden bepaald wanneer het progesteron in het bloed verhoogd is. Bij een waarde boven de 10 ng/ml wordt het liefst een dekking uitgevoerd. Aan de hand van de test krijgt u het advies om:

 • Onder 2 ng/ml: over 2-3 dagen test herhalen
 • Tussen 2 en 10 ng/ml: over 2-3 dagen test herhalen en dan waarschijnlijk dekken
 • Boven 10ng/ml: direct dekken

FeLV/FIV-test
De FeLV en FIV test is een test die het FeLV virus en antistoffen voor FIV in het bloed aantoont. Deze test is binnen 5 minuten af te lezen. De uitslag van de FeLV/FIV test wordt op verzoek officieel gedocumenteerd en dient zo als bewijs voor deelname van het dier aan de fokkerij.

Parvotest
De Parvotest is een test die rechtstreeks het Parvovirus aantoont in de ontlasting van hond of kat. Bij katten toont de test het Parvovirus aan dat de Kattenziekte veroorzaakt. Deze test is binnen 15 minuten af te lezen.

Schimmelkweek
Bij dieren met huidklachten die verdacht worden van een schimmelinfectie worden enkele haren op kweek gezet. De haren worden op een speciaal groeimedium aangebracht, waarop alleen bepaalde schimmels groeien. Binnen enkele dagen moet zowel een schimmel groeien als de kleur van de plaat veranderen. Wanneer een dier geen schimmel heeft wordt 14 dagen gewacht voordat de uitslag 'negatief' wordt gegeven.

Artuvetrin Allergie Huidtest

Voor het vaststellen van atopie - een allergie voor in de omgeving en lucht voorkomende stoffen zoals boompollen en huidschilfers - bestaat de Artuvetrin Allergie Huidtest. Daarbij worden de stoffen die bij dieren een allergie kunnen veroorzaken(allergenen) intracutaan (in de huid) ingespoten. Met deze test wordt bepaald voor welke stoffen een dier allergisch is. Aan de hand van de testuitslag wordt een desensibilisatiekuur besteld waarmee wordt getracht het dier ongevoelig te maken voor deze stoffen.

Extern laboratoriumonderzoek
Ondanks alle mogelijkheden in de praktijk zijn bepaalde onderzoeken alleen uitvoerbaar bij een specialistisch laboratorium. Hiervoor werken wij samen met de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en het Duitse VetMedLab.

Volgende pagina: Digitale Röntgen