Mastocytomen

Mastocytomen, ook wel mastceltumoren genoemd, vormen de grootste groep van tumoren die voorkomen in de huid van de hond. Ook bij de kat komen mastocytomen voor, maar daar zijn ze eerder zeldzaam. Behalve in de huid, kunnen mastocytomen ook voorkomen in de andere organen. Met name de Lever en Milt worden vaak gezien als plaats waar de tumor voorkomt. Meestal is er dan sprake van uitzaaiing.

Ontstaan
Mastceltumoren bestaan uit mastcellen. Dit zijn cellen die normaal gesproken een rol spelen in ontstekingsrecties. Deze cellen worden via het bloed naar de weefsels gebracht. Dit houdt in dat sommige mastceltumoren vrij gemakkelijk uitzaaien. Op basis van de mogelijkheid tot uitzaaien en het gedrag van de tumor in zijn eigen omgeving (bijvoorbeeld de snelheid van groeien) kan een onderscheid gemaakt worden in kwaadaadigheid van de tumor. De definitieve gradering gebeurt door weefselonderzoek.

  • Graad 1: Weinig agressief, meestal geen uitzaaiingen
  • Graad 2: Matig agressief, groeien in de weefsels maar zaaien meestal niet uit
  • Graad 3: Erg kwaadaardig, groeien in de weefsels en zaaien snel uit

Voorkomen
Er is een aantal rassen waarbij mastceltumoren vaker voorkomen dan bij de andere rassen. De bekendste voorbeelden zijn de Boxer, Labrador en Golden retriever en Staffordshire Bullterriër.

Diagnose
De diagnose mastocytoom kan gesteld worden door een dunne naald biopt. Helaas kan op deze manier niet vastgesteld worden met welke graad mastceltumor men te maken heeft.

Behandeling
De behandeling bestaat in alle gevallen uit chirurgie. Omdat niet van te voren vast te stellen is om welke graad mastocytoom het gaat is altijd een weefselonderzoek aan te raden. Bij een bult die verdacht is van een mastceltumor wordt altijd een zo ruim mogelijk gebied rondom de tumor weggehaald. Afhankelijk van de uitslag van het weefselonderzoek kan een nabehandeling nodig zijn. De dierenarts zal de mogelijkheden met u bespreken.