Chronische nierinsufficiƫntie

Chronische nierinsufficiëntie (CNI) oftewel Chronische Interstitiële Nefritis (CIN) komt veel voor bij oudere katten. Vroege diagnose is erg belangrijk voor de behandelingsstrategie. Hoe eerder gestart kan worden met een behandeling, hoe beter de levenskwaliteit.

CNI wordt bij katten vaak gediagnosticeerd. Aangezien de nier een grote functionele reservecapaciteit bezit, wordt nierinsufficiëntie pas duidelijk wanneer meer dan 75% van de nier is aangetast. Daarom adviseren wij om bij katten van middelbare leeftijd een Senioren Check-up te laten doen, waarbij we de urine en het bloed onderzoeken. Chronische nierinsufficiëntie is in tegenstelling tot acute nierinsufficiëntie een onomkeerbare ziekte waarbij het verlies aan nierfunctie progressief verloopt. De meeste katten sterven uiteindelijk ten gevolge van afvalstoffen in het bloed.

Symptomen
De symptomen beginnen meestal heel geleidelijk met wat meer drinken dan normaal en een vacht die niet meer zo mooi blinkt. In een later stadium begint de kat meer te drinken (polydypsie) en te plassen (polyurie) dan normaal. De kat begint gewicht te verliezen en gaat braken, krijgt diarree en heeft een typische mondgeur die ontstaat door ophoping van allerlei gifstoffen in het bloed. In het eindstadium produceert de kat geen urine meer en zal uiteindelijk sterven door een vergiftiging met ureum , een afbraakprodukt van eiwit.

Diagnose
De diagnose van chronische nierinsufficiëntie is gemakkelijk te stellen. Aan de hand van de symptomen hebben we al een goede indicatie. Een bloedonderzoek en een urineonderzoek geven ons uiteindelijk uitsluitsel.

  • Bloed: Gestegen Creatinine in het bloed is heel indicatief voor de filtratie capaciteit van de nieren (het vermogen van de nieren om afvalstoffen uit het bloed te filteren). Ureum is een tweede parameter die een aanwijzing kan zijn dat we met een nierprobleem te maken hebben. Als ook deze gestegen is dan hebben we te maken met nierinsufficientie.
  • Urine: Bij een urine onderzoek gaan we vooral naar het soortelijk gewicht (de concentratie) van de urine kijken. Een gezonde kat kan gemakkelijk urine produceren met een soortelijk gewicht hoger dan 1.020 (soortelijk gewicht van water is 1.000). als het soortelijk gewicht van de urine daalt dan wil dit zeggen dat de nieren een onvoldoende vermogen hebben om te concentreren en dat de afvalstoffen niet voldoende in de urine terechtkomen, maar achterblijven in het bloed.

Behandeling
De prognose voor een kat met chronische nierinsufficiëntie is altijd ongunstig. Wanneer er vroegtijdig ingegrepen wordt is het mogelijk om de patiënt geruime tijd in een bevredigende klinische toestand te houden. Daarbij blijft de levenskwaliteit behouden. Bij de nierpatiënt worden onder andere de volgende behandelingen ingesteld:

  • Opname: We geven de kat eventueel vloeistof therapie, speciale voeding en medicatie. Dit doen we om de concentratie aan creatinine en ureum te laten dalen. Wanneer we deze twee parameters op een acceptabel niveau krijgen mag de kat naar huis met een aantal dieet- en medicatiemaatregelen.
  • Medicatie: Om de doorbloeding van de nieren te verbeteren geven we vaatverwijdende middelen. Deze hebben het voordeel dat ze als gevolg hiervan vochtafdrijvend zijn en zo het verminderde concentratievermogen van de nieren kunnen compenseren.
  • Voeding: De bedoeling van een aangepaste voeding is er uiteraard voor te zorgen dat het ureum en creatinine in de bloedbaan daalt. Daarom moet de concentratie aan eiwit, fosfor en natrium in het diëet aangepast worden. Wij geven dan ook een nierdieet mee, namelijk Hill's k/d. Dit is verkrijgbaar in zowel droogvoer als blikvoer.
  • Fosfaatbinders: Om de fosfaatbelasting van de nieren te beperken kunnen medicijnen worden ingezet die de opname van fosfaat via de voeding beperken.

Preventie
Zoals eerder al vermeld is een bloed- en urine-onderzoek vanaf een leeftijd van zeven jaar geen overbodige luxe . Een aangepast seniorendieet vanaf zeven jaar is zeker aan te raden. De hoeveelheid eiwit die een senior dier nodig heeft is lager dan bij een volwassen dier. De voeding die wij aanraden is Hill's Senior, die dan ook een lager eiwitgehalte bevat dan normaal. De belasting van de nieren met de afvalstoffen uit de eiwithuishouding wordt beperkt.