Opname

In onze kliniek hebben we een speciaal ingericht Opname waar dieren verblijven die voor behandeling of onderzoek bij ons moeten blijven.

Individuele huisvesting
Voor de katten en kleine dieren zijn er speciale verblijven die goed te reinigen en ontsmetten zijn en die op ooghoogte staan. De honden hebben ieder een afgeschermde plaats en hebben een schone deken om op te liggen.

Het spreekt vanzelf dat deze dieren behoefte hebben aan rust. Deze ruimte is daarom niet toegankelijk voor anderen dan de dierenartsen en medewerkers.

Controle voor narcose
Iedere patiënt krijgt een eigen patiëntenkaart waar alle noodzakelijke gegevens op worden genoteerd. Elk dier krijgt een algemene check-up waarbij gekeken wordt naar de oren, temperatuur en vlooien. Indien een dier een narcose krijgt wordt eerst altijd een lichamelijk onderzoek gedaan. Er wordt onder andere naar het hart geluisterd. Worden er tijdens het onderzoek afwijkingen gevonden dan wordt contact met de eigenaar opgenomen om te overleggen of we een ECG zullen maken om te kijken of een narcose wel verantwoord is.

Controle na narcose
Na afloop van de behandeling worden dieren om het half uur getemperatuurd. Vooral kleine dieren kunnen afkoelen door de narcose, waardoor het temperaturen noodzaak is. Is de temperatuur van deze dieren te laag dan leggen we ze in de couveuse, waar temperatuur en vochtigheid nauwgezet geregeld kunnen worden. Bij grotere dieren die een te lage temperatuur hebben wordt een warmtelamp gehangen.

Hygiëne
Soms verblijven er ook dieren langere tijd omdat ze erg ziek zijn en een speciale of intensieve behandeling nodig hebben. In verband met sommige ziekten is uiterste hygiëne erg belangrijk. Alles wordt goed schoongehouden en er is de gehele dag minstens een assistente in deze ruimte aan het werk.

De bij ons opgenomen dieren staan dus gedurende de hele dag onder deskundig toezicht.

Vorige pagina: Narcosebewaking | Volgende pagina: Verwijzing