Parasieten

Coccidiën
De meest voorkomende darmparasiet bij konijnen zijn coccidiën. Het zijn kleine parasieten die zich in de darmwand en de lever nestelen. Een konijn wordt besmet door opname van de eieren vanaf de grond of groente. Door de schade die ze aanrichten ontstaat diarree, soms met bloed. Daarnaast vermageren de dieren en kunnen ze zelfs overlijden. De diagnose wordt gesteld door mest te onderzoeken op de eieren van de parasiet (oöcysten). Wanneer de diagnose vroeg wordt gesteld kunnen de dieren behandeld worden. Om verdere verspreiding van de coccidiën te voorkomen moet het hok goed schoon en droog worden gemaakt.

Coccidiën zijn met de microscoop snel te ontdekken in de ontlasting. Op de rechtse uitvergroting zijn de twee eivormige coccidiën duidelijk te onderscheiden van de kleinere ovale gisten die lijken op een brillendoos (Brillendoosjesgisten of Cyniclomyces guttulatus).

Wormen
Naast coccidiën kunnen konijnen ook besmet worden met wormen. De meeste worminfecties leiden niet tot ziekte, maar kunnen wel de afweer van het konijn verminderen. Soms zijn er echter konijnen die desondanks toch in de problemen komen door een worminfectie. Met druppels kunnen de dieren worden ontwormd.

Vlooien en luizen
Vlooien en luizen geven veel jeuk. Ze komen vooral voor bij dieren die in een buitenverblijf gehuisvest zijn. Vlooien zijn met het blote oog te zien in de vacht. Luizen zijn meestal alleen te zien als zwarte stipjes in de vacht. Onder de microscoop zijn ze heel duidelijk te zien. Vlooien en luizen zijn op eenvoudige wijze te bestrijden met een vlooienmiddel zoals Stronghold. Niet elk vlooienmiddel is geschikt voor konijnen. Er zijn middelen waarvan konijnen kunnen sterven. Stronghold is het enige middel dat veilig kan worden gebruikt bij het konijn. Deze pipetjes worden bij konijnen in de nek toegediend en zijn makkelijk in gebruik. Voor een goede vlooien- en luizenbestrijding moet Stronghold elke maand worden herhaald.

Mijten
Meerdere soorten mijten kunnen problemen geven bij het konijn. Oormijt (Psoroptes) veroorzaakt een oorontsteking. De ziekte begint veelal met jeuk en flapperen met de kop. In de oren vormen korsten. Uiteindelijk kan de infectie doorslaan naar het middenoor, met als gevolg dat het konijn een scheve kopstand krijgt. Oormijt is goed te behandelen met Stronghold, waardoor een middenoorontsteking kan worden voorkomen. Stronghold wordt in de nek toegediend. Vachtmijten (Cheyletiella) zijn besmettelijk voor honden, katten, konijnen en de mens. Ze veroorzaken roosachtige schilfers in de vacht. De eenvoudige behandeling bestaat uit een herhaalde toediening van Stronghold. Eventueel kan ervoor worden gekozen om injecties te geven met steeds 14 dagen tussentijd.

Encephalitozoon cuniculi
E. cuniculi is een parasiet die diverse klachten kan veroorzaken bij konijnen. Er is echter veel discussie over de rol van E. cuniculi bij het konijn. De parasiet is in het bloed van vele konijnen aangetoond, zowel bij zieke als bij gezonde dieren. Waarom bepaalde konijnen klachten ondervinden van E. cuniculi is onbekend. De klachten kunnen bestaan uit evenwichtsproblemen, nierfalen, verlamming, oogproblemen, incontinentie en leverfalen. Soms verdwijnen de klachten spontaan, maar veelal wordt met medicatie gestart om verslechtering te voorkomen.