Schildpadden

Schildpadden (Testudines) zijn een groep van reptielen die gekenmerkt worden door een stevig en vaak bolvormig schild.

Er zijn ongeveer 310 verschillende soorten schildpadden, verdeeld over 14 families. Schildpadden hebben altijd een duidelijk zichtbaar schild waaruit vier poten steken en een makkelijk te onderscheiden kop en staart. De meeste soorten worden niet erg groot, ongeveer 20 tot 30 centimeter. Sommige soorten kunnen echter een schildlengte bereiken van meer dan een meter en hebben een gewicht van enkele honderden kilo's.
Schildpadden hebben een vrijwel wereldwijde verspreiding en komen in uiteenlopende leefgebieden voor; van moerassen tot woestijnen en zelfs in de zee.

Schildpadden zijn in de regel niet agressief en trekken zich bij gevaar terug in het schild, er zijn echter bijtgrage uitzonderingen.
Schildpadden worden daarnaast gezien als sloom. In werkelijkheid kunnen veel soorten zich verbazingwekkend snel uit de voeten maken of zeer snel weg zwemmen, al houden ze dat niet lang vol.

Schildpadden planten zich meestal jaarlijks voort en zijn zonder uitzondering eierleggend. Schildpadden groeien snel als ze jong zijn maar ontwikkelen zich zeer langzaam. Grotere schildpadden zijn pas na enige tientallen jaren volwassen, dergelijke soorten kunnen echter ook zeer oud worden. Op het menu staat zowel dierlijk als plantaardig materiaal, afhankelijk van de soort.

Verspreiding

Schildpadden komen op alle continenten voor, maar alleen in tropische en subtropische gebieden. De enige werelddelen waar de schildpadden niet voorkomen zijn de Noord- en de Zuidpool. De leefomgeving van een schildpad kan bestaan uit vrijwel alle mogelijke biotopen, van schrale gebieden als savannen en halfwoestijnen tot in bossen, graslanden en moerassen. Alleen in grote meren en in zeer hete woestijnen of koude bergstreken zonder schuilplaatsen en begroeiing komen geen schildpadden voor. Schildpadden zijn zoals alle reptielen koudbloedig, dus afhankelijk van de omgevingstemperatuur. De meeste soorten leven in zoetwater in moerassige gebieden en komen regelmatig op het land om te eten en te zonnen, maar blijven bij water in de buurt om er in te vluchten bij gevaar en om te rusten. De zeeschildpadden leven permanent in de wereldzee├źn, ook sommige moerasschildpadden komen wel eens in zout water voor, maar alleen langs de kust en in mangrovebossen, niet op open zee.

Veel schildpadden zijn goede zwemmers die oppervlaktewater als schuilplaats hebben. Er zijn echter ook soorten die direct verdrinken in te diep water, met name landschildpadden.