Uveïtis

Uveïtis is een heftige en pijnlijke ontsteking van een of meerdere delen gelegen binnen het oog. De pupil knijpt sterk samen ten gevolge van deze ontsteking. Bovendien kan er roodheid ontstaan rondom het regenboogvlies (iris) en kan er een blauw-wittige waas over het oog komen te liggen. Uiteindelijk kan het regenboogvlies met de lens vergroeien.

Oorzaken
Deze ontsteking kan verschillende oorzaken hebben:

 • Trauma:   Beschadiging van buitenaf zoals bijvoorbeeld door een nagel van een kat, penetratie van een bukskogeltje of een doorn in het oog. Ook een ernstige klap of schok, bijvoorbeeld tijdens een auto-ongeval, veroorzaakt door de plotselinge drukgolf mogelijk problemen.
 • Virus infecties:   Bij de hond is onder andere het Canine Adeno Virus (wordt jaarlijks bescherming tegen opgebouwd door middel van de cocktailenting) berucht. Bij de kat zijn het met name het Feline Peritonitis Virus (FIP), Feline Immuundeficiëntie Virus (FIV) en het Feline Leukemie Virus (FeLV) die (onder andere) uveïtis veroorzaken.
 • Bacteriële infecties:   Sommige bacteriën kunnen via de bloedbaan in de oogbol terecht komen en ontsteking veroorzaken. Ook na directe penetratie van de oogbol door een vreemd voorwerp of ten gevolge van een oogzweer, kunnen bacteriën dieper in het oog doordringen. Vaak zien we secundair aan andere oorzaken bacteriële infecties ontstaan.
 • Immuunreacties:   Soms zorgt de afweer van een dier voor een overgevoeligheidsreactie in het oog, waarna er een ongewenste ontsteking optreedt.
 • Neoplasie:   Snel groeiende nieuwvormingen, al dan niet kwaadaardig, kunnen delen van het oog tot activiteit prikkelen en daardoor een ontsteking veroorzaken. Deze nieuwvorming kan zich binnen of buiten het oog bevinden.
 • Lensluxatie:   Meerdere zaken kunnen ertoe leiden dat de aanhechting van de lens binnen het oog verminderd wordt of zelfs verloren gaat. Dit heeft tot gevolg dat de lens stabiliteit verliest en er liggingsveranderingen kunnen optreden. Irritatie en ontsteking is het gevolg.

Niet altijd is de oorzaak van een uveïtis te achterhalen. Bij katten zal, indien het vermoeden van een virus infectie bestaat, een bloedonderzoek op FIV/FeLV worden aangeraden. Soms is uitgebreider (bloed) onderzoek geïndiceerd. In enkele gevallen zal er worden aangeraden een echo te laten maken van het aangedane oog, of dient zelfs te worden verwezen naar een specialist voor een MRI of CT-scan. 

Snelle start
De behandeling van uveïtis moet zo snel mogelijk van start gaan en is vaak langdurig. Zelfs ondanks adequate behandeling bestaat de kans dat er complicaties optreden zoals verklevingen van verschillende weefsels in het oog, litteken vorming, glaucoom (verhoogde druk binnen het oog met alle gevolgen van dien), blindheid of een progressie van de ontsteking. In de meest ernstige gevallen moet het oog verwijderd worden. 

Behandeling
De behandeling bestaat uit:

 • Ontstekingsremmende oogdruppels op de oogbol.
 • Oogdruppels die de pupil verwijden en tevens pijnstillend zijn.  
 • Systemische (oraal) pijnstillers / ontstekingsremmers.
 • Antibiotica indien perforatie van het hoornvlies of bij andere aanwijzingen voor (eventueel secundaire) bacteriële ontsteking.
 • Indien mogelijk, behandeling van de oorzaak. 

Als gevolg van de medicatie verwijdt de pupil, en kan licht wat minder goed verdragen worden door het oog. Daarom kan het dier het beste in een wat schemerige omgeving worden gehouden. Met name fel zonlicht dient bij voorkeur te worden vemeden. Soms kunnen dieren als bijwerking van de medicatie erg gaan speekselen. Eventueel dient de dosering in dat geval te worden aangepast.

Vooral de oogdruppels moeten vaak langdurig worden gegeven om het bereikte effect vast te houden. Elke dag moeten de ogen goed bekeken worden, eventueel met behulp van een zaklantaarn. Binnen korte tijd kan namelijk aanzienlijke verslechtering optreden. Er moet direct contact opgenomen worden met de dierenarts bij plotselinge veranderingen. Zeker bij aanvang van de behandeling dient het dier wekelijks gecontroleerd te worden door de dierenarts.