Verwijzing

Mensen verwachten vaak dat een dierenarts altijd een diagnose kan stellen en altijd de juiste therapie kan instellen. In de meeste gevallen zal dit wel zo zijn, maar soms is een ziekte zo complex of de behandeling te ingewikkeld om die in onze kliniek te laten uitvoeren. U wordt dan doorverwezen naar een dierenarts die zich heeft gespecialiseerd in een specifiek interessegebied:

Specialisatie
Niemand kijkt er vreemd van op dat een huisarts geen hartoperaties verricht. Er is zo veel over ziekten bij de mens bekend dat een huisarts niet alles zelf kan. Om de beste resultaten te bereiken zijn er artsen die zich op een specifiek deelgebied hebben toegelegd. Dit noemen we specialiseren. Omdat een specialist zich alleen met dat éne onderdeel bezig houdt zal hij op dit gebied niet alleen meer kennis, maar ook ervaring hebben. Dit komt het resultaat van behandeling ten goede.

Klein ziekenhuis
Als dierenartsen zijn de mogelijkheden die we in de praktijk hebben veel uitgebreider dan de mogelijkheden van een huisarts. Een dierenartsenpraktijk lijkt zo het meest op een klein ziekenhuis. Maar ook over dieren is de kennis enorm groot. Het is dus voor de hand liggend dat ook dierenartsen zich zijn gaan specialiseren. Voor een aantal van hen geldt dat zij een erkende opleiding hebben gevolgd, waardoor zij zich "Specialist" mogen noemen. Het voordeel hiervan is dat niemand eraan hoeft te twijfelen dat de kennis en kunde van die specialist op zíjn vakgebied een hoog niveau heeft bereikt.

De titel specialist is beschermd en mag niet zomaar gevoerd worden. De eisen zijn streng. Een dierenarts die zich heeft toegeled op een deelgebied, maar geen specialist is kan desondanks behoorlijk bekwaam zijn. Hij/Zij mist echter de officiële kwalificatie en registratie die het recht verleent zich specialist te mogen noemen.

Eerste lijns
De behandeling van een huisdier door de eigen dierenarts wordt de "eerste lijn" genoemd. Dit heet dus de "eerste lijns diergeneeskunde". De kennis die een dierenarts nodig heeft voor de "eerste lijn" is de algemene kennis die iedere dierenarts heeft die zich met de betreffende diersoort bezighoudt. Binnen Dierenkliniek "Brouwhuis" hebben de dierenartsen naast de algemene kennis allen hun eigen interessegebieden. Als groep kunnen wij daarom een hoge diergeneeskundige kwaliteit leveren.

Tweede lijns
Op het moment dat er specialistische kennis aan te pas komt noemen we dat "tweede lijns diergeneeskunde". De specialisten houden zich uitsluitend bezig met deze zogenaamde "tweede lijn". Zij krijgen patienten doorverwezen door andere dierenartsen. Voor eerste lijns werkzaamheden verwijzen zij terug naar de eigen dierenarts.

Doorverwijzing
Regelmatig komt het voor dat wij dieren doorverwijzen naar een specialist. Het betreft dan in de meeste gevallen dieren waarbij al wel een diagnose of een waarschijnlijkheidsdiagnose is gesteld. Het is de taak aan de specialist om deze dan door middel van specialistische onderzoeken te bevestigen. Ook komt het voor dat er een bijzondere operatie moet gebeuren of dat wij er niet de juiste materialen voor hebben. Dan sturen wij u naar een specialist om daar de behandeling te laten uitvoeren.

Op welke gebieden zijn er Specialisten
Omdat wij weten waar die kennis ophoudt, werken wij nauw samen met specialisten. Indien nodig overleggen we met hen. Zij kennen ons en weten wat wij kunnen. Vaak kunnen wij in onze kliniek dan ook na overleg met een (erkend) specialist toch zelf de betreffende behandeling uitvoeren.

Specialisten zijn ingedeeld naar diersoort en/of naar diergeneeskundige handeling. Zo zijn er op dit moment de volgende Specialismen voor gezelschapsdieren:

  • Interne Geneeskunde der Gezelschapsdieren
  • Chirurgie der Gezelschapsdieren (waaronder orthopedie en weke delen chirurgie)
  • Dermatologie der Gezelschapsdieren
  • Oogheelkunde (alle diersoorten)
  • Vogelgeneeskunde
  • Veterinaire Pathologie
  • Veterinaire Radiologie (alle diersoorten)
  • Reproductie van het Paard
  • Inwendige ziekten van het Paard
  • Chirurgie van het Paard

Er zijn per deelgebied meerdere specialisten in Nederland.

Specialistencentra
In Nederland zijn er enkele centra waar meerdere specialisten werken. Voorbeelden zijn "Veterinaire Specialisten Oisterwijk", "Veterinair Specialisch Centrum De Wagenrenk" in Wageningen en "Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht".

Vorige pagina: Opname