Virussen

Een konijn met ernstige zwelling van de oogleden en de neus tengevolge van Myxomatose
Er zijn twee belangrijke virusziekten die te voorkomen zijn door konijnen te vaccineren.

Myxomatose:
Deze virusziekte wordt door stekende insecten overgebracht. Het klassieke beeld van Myxomatose bestaat uit hevige symptomen waarbij met name de oogleden opzwellen. De oogleden plakken uiteindelijk aan elkaar en de dieren zien niets meer. Daarnaast krijgen de meeste dieren last van benauwdheid door gezwollen neusgangen. Ook de oren en genitaliën zwellen in een later stadium. Wat minder vaak komt het voor dat konijnen ontstoken bulten krijgen op de rug (myxomen genaamd). Myxomatose kan ook in een lichtere vorm voorkomen. Meestal zijn dan de oogleden en de oren ontstoken. Zwangere dieren kunnen aborteren. Ook de regio rond de anus en geslachtsorganen kan aangetast raken. Het verloop van de ziekte gaat meestal snel. Myxomatose is in bijna alle gevallen dodelijk. Met vaccinatie kan de ziekte worden voorkomen.

Calicivirus of Viral Hemorrhagic Disease (VHS):
Konijnen worden besmet via bloedzuigende insecten en besmet groenvoer. De ziekte heeft bijna altijd een dodelijke afloop, vaak zonder dat de konijnen verschijnselen van ziekte vertonen. Bij een mildere infectie ontstaat diarree, een bloederige neusuitvloeiing en ademhalings- problemen. Hierna overlijden de meeste dieren. Elk konijn ouder dan 2 maanden is gevoelig voor het virus. Een vaccinatie voorkomt een infectie met VHS.

Zie ook ons Vaccinatie-Advies