Permethrin Intoxicatie

Bekijk het filmpje

Permethrin is een insecticide dat veel bij de hond wordt gebruikt. Het werkt uitzonderlijk goed tegen teken. Tekenmiddelen voor de hond met permetrhin zijn op veel plaatsen verkrijgbaar. Veelal gaat het om pipetjes die bij de hond in de nek kunnen worden gegeven. Deze pipetten zijn echter alleen geschikt voor de hond!

Voor katten is permethrine gevaarlijk. Dit wordt ook altijd in de bijsluiter of op de verpakking van middelen met deze stoffen aangegeven. Helaas komt het soms voor dat een kat wordt behandeld met een tekenmiddel met permethrin. Dit resulteert in een extreem zieke kat met tremoren (spiertrillingen), aanvallen en zelfs sterfte door uitputting.

Ontstaan
Permetrhin wordt via de huid opgenomen in het bloed. De afbraak vindt plaats in de lever. Bij honden gaat deze afbraak snel. Bij katten kan de lever weinig met permethrines. Ze worden niet afgebroken, waardoor de permethrines zich in het lichaam ophopen. Zo ontstaat uiteindelijk een overdosering.

Symptomen
Na toediening van permethrines aan een kat ontstaan de eerste verschijnselen al na enkele uren. Bij lage doseringen kan het echter langer duren voordat er symptomen optreden. De verschijnselen van een intoxicatie met permehtrines bestaan uit tremoren (spiertrillingen), excitatie, ataxie, braken en epileptiforme aanvallen.  Zonder ingrijpen sterven de dieren uiteindelijk door uitputting.

Therapie
Snelheid is het belangrijkst bij de behandelen van een vergiftigde kat. Als eerste krijgt een kat een intraveneus infuus. Dit infuus wordt ingezet om afvalstoffen af te drijven die zijn ontstaan door de hevige tremoren. Daarnaast wordt het infuus gebruikt om medicatie toe te dienen om de ergste tremoren en aanvallen te onderdrukken. Om te voorkomen dat er nog meer permethrin wordt opgenomen in het bloed wordt de kat gewassen met shampoo. Na het wassen wordt de temperatuur van de kat goed gecontroleerd. Zowel een te hoge als een te lage temperatuur kunnen ontstaan door deze vergiftiging.

De duur van het herstel is afhankelijk van de dosering van de permethrines en de ernst van de symptomen. Wanneer tijdig wordt gestart met de behandeling zullen de klachten binnen een tot twee dagen verdwijnen.

Bekijk het filmpje