Soortindeling

De schildpadden worden net als andere dieren ingedeeld in verschillende groepen en subgroepen, zoals families, onderfamilies en geslachten. Er zijn momenteel 313 verschillende soorten schildpadden bekend en meer dan 450 ondersoorten. Van sommige soorten zijn de ondersoorten juist bekender, de roodwangschildpad en de geelwangschildpad zijn hier een voorbeeld van. Het zijn twee ondersoorten van dezelfde soort: Trachemys scripta.

De verschillende soorten zijn ingedeeld in families, die uiterlijk enigszins in vorm, grootte en kleuren kunnen verschillen maar allemaal duidelijk als schildpad herkenbaar zijn.

De orde schildpadden bestaat tegenwoordig uit twee onderordes, 5 superfamilies en 13 families.